تست شخصیتی 16PF

لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)

با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- توصیه می‌شود این تست را در یک مکان آرام و بدون حواس‌پرتی انجام دهید. به خودتان زمان کافی بدهید تا به سوالات پاسخ دهید.
1. من معمولاً در مورد جزئیات و واقعیت‌ها تمرکز می‌کنم.
2. من معمولاً در مورد ایده‌ها و احتمالات تمرکز می‌کنم.
3. من معمولاً در مورد احساسات و ارزش‌ها تمرکز می‌کنم.
4. من معمولاً در مورد نظم و سازماندهی تمرکز می‌کنم.
5. من معمولاً در مورد انعطاف‌ پذیری و پذیرش تمرکز می‌کنم.
6. من معمولاً در مورد قاطعیت و اعتماد به نفس تمرکز می‌کنم.
7. من معمولاً در مورد صبر و تحمل تمرکز می‌کنم.
8. من معمولاً در مورد کنجکاوی و اکتشاف تمرکز می‌کنم.
9. من معمولاً در مورد استقلال و خودمختاری تمرکز می‌کنم.
11. من معمولاً در مورد ایده‌آل‌گرایی و آرمان‌خواهی تمرکز می‌کنم.
12. من معمولاً در مورد عمل‌گرایی و واقع‌گرایی تمرکز می‌کنم.
13. من معمولاً در مورد احتیاط و محافظه‌کاری تمرکز می‌کنم.
14. من معمولاً در مورد ریسک‌پذیری و ماجراجویی تمرکز می‌کنم.
15. من معمولاً در مورد صمیمیت و صراحت تمرکز می‌کنم.
16. من معمولاً در مورد احتیاط و ملاحظه‌کاری تمرکز می‌کنم.
4. من معمولاً در مورد نظم و سازماندهی تمرکز می‌کنم.
Translation
preloader