تست DISC

لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)

با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- توصیه می‌شود این تست را در یک مکان آرام و بدون حواس‌پرتی انجام دهید. به خودتان زمان کافی بدهید تا به سوالات پاسخ دهید.
1. در برخورد با دیگران بیشتر چه نوع رفتاری دارید؟(ضروری)
2. در هنگام تصمیم‌گیری بیشتر بر چه چیزی تمرکز می‌کنید؟(ضروری)
3. در هنگام کار بیشتر چه نوع رفتاری دارید؟(ضروری)
4. در هنگام برنامه‌ ریزی بیشتر چه نوع رفتاری دارید؟(ضروری)
Translation
preloader