تست استعدادیابی جانسون اوکانر

لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)

با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- توصیه می‌شود این تست را در یک مکان آرام و بدون حواس‌پرتی انجام دهید. به خودتان زمان کافی بدهید تا به سوالات پاسخ دهید.
1. اگر یک قطعه چوب را از وسط بشکنیم، دو قطعه چوب خواهیم داشت. اگر یک درخت را از وسط بشکنیم، دو قطعه درخت خواهیم داشت. اگر یک خانه را از وسط بشکنیم، دو قطعه خانه خواهیم داشت. بنابراین، اگر یک جهان را از وسط بشکنیم، دو قطعه جهان خواهیم داشت.
2. اگر یک سیب را از وسط نصف کنیم، دو نیم سیب خواهیم داشت. اگر یک سیب را به چهار قسمت تقسیم کنیم، چهار قسمت سیب خواهیم داشت. اگر یک سیب را به هشت قسمت تقسیم کنیم، هشت قسمت سیب خواهیم داشت. بنابراین، اگر یک سیب را به بی‌نهایت قسمت تقسیم کنیم، بی‌نهایت قسمت سیب خواهیم داشت.
3. اگر یک سیب قرمز است، آن سیب یک میوه است. اگر یک گلابی قرمز است، آن گلابی یک میوه است. بنابراین، اگر یک گیلاس قرمز است، آن گیلاس یک میوه است.
4. اگر یک سیب شیرین است، آن سیب یک میوه است. اگر یک گلابی شیرین است، آن گلابی یک میوه است. بنابراین، اگر یک گیلاس شیرین است، آن گیلاس یک میوه است.
5. اگر 2 + 2 = 4، پس 4 - 2 = ؟
6. اگر 3 x 3 = 9، پس 9 / 3 = ؟
7. واژه "کتاب" به کدام یک از دسته‌های زیر تعلق دارد؟
8. واژه "خواندن" به کدام یک از دسته‌های زیر تعلق دارد؟
9. در یک گروه، شما بیشتر دوست دارید ؟
10. در یک گروه، شما بیشتر دوست دارید ؟
Translation
preloader