تست شخصیتی MBTI یا Myers-Briggs Type Indicator

لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)

با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- توصیه می‌شود این تست را در یک مکان آرام و بدون حواس‌پرتی انجام دهید. به خودتان زمان کافی بدهید تا به سوالات پاسخ دهید.
1. در مورد دنیای اطراف، بیشتر درونگرا هستید یا برونگرا؟
2. در مورد اطلاعات، بیشتر حسی هستید یا شهودی؟
3. در مورد تصمیم‌گیری، بیشتر منطقی هستید یا احساسی؟
4. در مورد زندگی بیشتر قضاوت‌گر هستید یا ادراکی؟
Translation
preloader