پرسشنامه شخصیتی (MMPI)

لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)

با دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- توصیه می‌شود این تست را در یک مکان آرام و بدون حواس‌پرتی انجام دهید. به خودتان زمان کافی بدهید تا به سوالات پاسخ دهید.
1. آیا اشتهای خوبی دارید ؟(ضروری)
2. آیا بیشتر صبح ها خوش و سرحال از خواب برمی خیزید ؟(ضروری)
3. آیا زندگی روزانه شما پر از چیزهایی است که برایتان جالبند ؟(ضروری)
4. آیا موقع کار فشار و ناراحتی زیادی احساس می کنید ؟(ضروری)
5. آیا گاهی فکرهای بدی می کنید که نمی شود درباره آن صحبت کرد ؟(ضروری)
6. آیا به ندرت دچار یبوست می شوید ؟(ضروری)
7. آیا بعضی وقت ها خیلی دلتان می خواهد خانواده تان را ترک کنید ؟(ضروری)
8. آیا گاهی اوقات آن چنان به گریه یا خنده می افتید که نمی توانید جلوی آن را بگیرید ؟(ضروری)
9. آیا هر چند وقت یک بار تهوع و استفراغ ناراحتتان می کند؟(ضروری)
10. آیا به نظرتان هیچ کس شما را درک نمی کند ؟(ضروری)
11. آیا وقتی در یک جمع هستید، احساس راحتی می کنید ؟(ضروری)
12. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که همه چیز بر علیه شما است ؟(ضروری)
13. آیا بیشتر وقت ها احساس می کنید که نمی توانید روی کاری تمرکز کنید ؟(ضروری)
14. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید کنترل اعمال خود را داشته باشید ؟(ضروری)
15. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که کسی در حال کنترل افکار شما است ؟(ضروری)
16. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که دنیا دارد به پایان می رسد ؟(ضروری)
17. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به مردم اعتماد کنید ؟(ضروری)
18. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که باید به کسی آسیب برسانید ؟(ضروری)
19. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که کسی در حال تعقیب شما است ؟(ضروری)
20. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که باید بگریزید ؟(ضروری)
21. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی فکر کنید ؟(ضروری)
22. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی صحبت کنید ؟(ضروری)
23. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی تصمیم بگیرید ؟(ضروری)
24. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی رفتار کنید ؟(ضروری)
25. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی احساس کنید ؟(ضروری)
26. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی عشق بورزید ؟(ضروری)
27. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی دوست داشته باشید ؟(ضروری)
28. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که نمی توانید به درستی زندگی کنید ؟(ضروری)
29. آیا اغلب از خودتان ناراضی هستید ؟(ضروری)
30. آیا اغلب احساس می کنید که شکست خورده اید ؟(ضروری)
31. آیا اغلب احساس می کنید که بی ارزش هستید ؟(ضروری)
32. آیا اغلب احساس می کنید که ناامید شده اید ؟(ضروری)
33. آیا اغلب احساس می کنید که تنها هستید؟(ضروری)
34. آیا اغلب احساس می کنید که بدبخت هستید ؟(ضروری)
35. آیا اغلب احساس می کنید که زندگی شما بی معنا است؟(ضروری)
36. آیا اغلب احساس می کنید که نمی خواهید زنده بمانید؟(ضروری)
37. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید خودکشی کنید ؟(ضروری)
38. آیا اغلب احساس می کنید که نمی توانید با مشکلات خود کنار بیایید ؟(ضروری)
39. آیا اغلب احساس می کنید که نمی توانید به تنهایی زندگی کنید ؟(ضروری)
40. آیا اغلب احساس می کنید که به کمک نیاز دارید؟(ضروری)
41. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید با کسی صحبت کنید ؟(ضروری)
42. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید کمک بگیرید ؟(ضروری)
43. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید به یک روانشناس یا مشاور مراجعه کنید ؟(ضروری)
44. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید به یک بیمارستان روانی مراجعه کنید ؟(ضروری)
45. آیا اغلب احساس می کنید که باید به یک بیمارستان روانی بستری شوید ؟(ضروری)
46. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید از خانه خود بیرون بروید ؟(ضروری)
47. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید به جایی سفر کنید ؟(ضروری)
48. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید با یک نفر دیگر زندگی کنید ؟(ضروری)
49. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید ازدواج کنید ؟(ضروری)
50. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید بچه داشته باشید؟(ضروری)
51. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید یک شغل داشته باشید ؟(ضروری)
52. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید پولدار باشید ؟(ضروری)
53. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید موفق باشید ؟(ضروری)
54. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید معروف باشید؟(ضروری)
55. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید قدرت داشته باشید ؟(ضروری)
56. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید کنترل داشته باشید ؟(ضروری)
57. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید محبوب باشید ؟(ضروری)
58. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید پذیرفته باشید ؟(ضروری)
59. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید دوست داشته باشید ؟(ضروری)
60. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید دوست داشته شوید ؟(ضروری)
61. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد احترام قرار بگیرید ؟(ضروری)
62. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد تحسین قرار بگیرید ؟(ضروری)
63. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد تشویق قرار بگیرید ؟(ضروری)
64. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد حمایت قرار بگیرید ؟(ضروری)
65. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد اعتماد قرار بگیرید ؟(ضروری)
66. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد نیاز قرار بگیرید ؟(ضروری)
67. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد علاقه قرار بگیرید ؟(ضروری)
68. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد توجه قرار بگیرید ؟(ضروری)
69. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد ستایش قرار بگیرید ؟(ضروری)
70. آیا اغلب احساس می کنید که می خواهید مورد عشق قرار بگیرید ؟(ضروری)
71. آیا اغلب احساس می کنید که به دنیا تعلق ندارید ؟(ضروری)
72. آیا اغلب احساس می کنید که در زندگی خود گم شده اید ؟(ضروری)
73. آیا اغلب احساس می کنید که هدفی در زندگی خود ندارید؟(ضروری)
74. آیا اغلب احساس می کنید که زندگی شما بی ارزش است ؟(ضروری)
Translation
preloader